Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Language]

- Expresa diferentes valores: 1. Lugar. Exem.Vivo en Lugo. Meteunos no caixón. Foi caer nun focho. Vai na vila. 2. Tempo. Exem. Caso en agosto. Chegou en dúas horas. 3. Modo, materia, medio, instrumento, prezo: Está feito en escaiola. Veu en autobús. Deixouno en mil pesetas. Quedou en branco. 4. Algunhas veces equivale a por: Coñecino no andar (coñeciño polo andar). 5. Con certos verbos, en estruturas transitivas, indica o proceso do verbo considerado na súa duración ou desenvolvemento, por oposición a un proceso rematado: Ía polas rúas expoñendo nas súas teorías. Andaba buscando na roupa. 6. Ante xerundio, indica acción acabada: En facendo o labor deitareime un anaco. 7. Seguido da preposición por e un pronome tónico, indica que o suxeito ten ou fai algo por si mesmo: Levaba tódalas terras en por el. OBS. A preposición en contrae coas seguintes clases de palabras, dando as formas que se expresan: a) Co artigo determinado (o, a, os, as): no, na, nos, nas. b) Co artigo indeterminado (un, unha, uns, unhas): nun, nunha, nuns, nunhas. c) Coas formas tónicas do pronome persoal de terceira persoa (el, ela, eles, elas): nel, nela, neles, nelas. d) Cos demostrativos (este, ese, aquel, estoutro, esoutro, aqueloutro...): neste, nese, naquel, nestoutro, nesoutro, naqueloutro... e) Cos indefinidos algún e outro: nalgún, noutro... f) co verbo ir, indica que o suxeito se atopa nese intre nalgún lugar concreto: Vai en Ourense. Felisa vai na feira. Non indica, como erroneamente se poidera pesar, que vai de camiño a algures, senón que o suxeito xa está nese lugar.

Translated by: FELISA EXPÓSITO MARZABAL

  • Etymology: do latín

Translated in 38 languages

Translated by: XABIER GUARDADO SOLIÑO

Translated in 15 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: