Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Povedané o osobe, ktorá o seba nedbá, ktorá spustla psychicky aj fyzicky alebo ktorá bvola ponechaná sama. Èasto sa tento termín pou�íval na oznaèenie �eny, ktorá ostala sama s "plodom hriechu".

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Feminine Sing.: opustený
  • Synonym: zanedbaný
  • Error: opusteny

Translated in 46 languages

[Subject: Generalities]

- Povedané o osobe, ktorá o seba nedbá, ktorá spustla psychicky aj fyzicky alebo ktorá bvola ponechaná sama. Èasto sa tento termín pou�íval na oznaèenie �eny, ktorá ostala sama s "plodom hriechu".

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Feminine Sing.: opustený
  • Synonym: zanedbaný
  • Error: opusteny

Translated in 46 languages

[Subject: Generalities]

- Zanedbaný.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 10 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: