Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

 • Exact Match
 • All Matches
 • Beginning With
 • Ending With

Go to Homepage

- Ktorý vyhovuje daným podmienkam, po�iadavkám, prostrediu a pod.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

 • Feminine Sing.: obyvate¾ka
 • Feminine Sing.: vhodná
 • Antonym: nevhodný
 • Plural: obyvatelia
 • Synonym: obèan
 • Synonym: súci
 • Error: vhodny

Translated in 42 languages

[Subject: Generalities]

- Primeraný, hodiaci sa na nieèo vzh¾adom na podmienky a okolnosti.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 16 languages

[Subject: Generalities]

- Nevyhovujúci, neprimeraný, nepatrièný.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 9 languages

[Subject: Generalities]

- Primeraný, ktorý sa na nieèo hodí.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 9 languages

[Subject: Generalities]

- Promeraný; zodpovedajúci po�iadavkám a okolnostiam.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 8 languages

[Subject: Generalities]

- Ktorý je vo vhodnom pomere ku po�iadavkám, zodpovedajúci.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 6 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: