Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Proces upotrebenia zásob, peòazí apod.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Derived of: záhonèek
  • Plural of: záhony
  • Plural of: umiestnenia
  • Synonym of: upotrebenie

Translated in 17 languages

[Subject: Financial Economics]

- Prvá príle�itos� na umiestnenie akcií v predaji urèitej spoloènosti; sprostredkovanie napr. sprostredkovanie roboty.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 14 languages

- Zaopatrenie, nájdenie miesta pre nieèo a pre niekoho.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 13 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: