Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Algebra]

- Përkim, harmonia e një gjëje me një tjetër.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 14 languages

[Subject: Generalities]

- Cilësia e atij që është i përshtatshëm dhe i përpjestuar për një qëllim të veçantë (psh. përshtatshmëria e rrogës në krahasim me koston e jetesës.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 13 languages

[Subject: Generalities]

- Të qënit i përshtatshëm.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 7 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: