Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

- Roz¾ahlý podzemný priestor, obmurovaný hrubými múrmi, ktoré zaruèujú stálu teplotu, v ktorej sa uskladòujú potraviny, víno a pod.; miestnos� pod domom; miesto, kde zreje víno, kde sa príp. predáva a po�íva víno - kantína, vináreò.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Plural: pivnice

Translated in 44 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: