Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

- Pjesë kohore e një veprimtarie, dukurie ose zhvillimit të diçkaje e cila paraqitet e ndryshme në krahasim me periudhën e mëparshme

Translated by: IRIDA CAMI

  • Plural: faza
  • Error: faze

Translated in 22 languages

[Subject: Astronomy & Allied Sciences]

- Seicila nga pamjet e gjëndjet e veçanta të Hënës apo trupave të tjerë qiellorë

Translated by: IRIDA CAMI

Translated in 14 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: