Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Economics]

- Rodzaj transakcji kupna-sprzedaży, której celem jest osiągnięcie dochodu przez wykorzystanie przewidywanych zmian cen w czasie upływającym pomiędzy terminem zakupu i terminem sprzedaży, pomiędzy terminem zawarcia umowy i terminem jej wykonania lub różnic cen na rynkach zróżnicowanych pod względem przestrzennym lub instytucjonalnym.

Translated in 17 languages

- Nieuczciwa transakcja handlowa, której celem jest wykupywanie, gromadzenie i odsprzedanie ze zwielokrotnionym zyskiem towarów, na które popyt przewyższa podaż.

Translated by: ANNA RYCHLICKA-RAIMONDI

Translated in 6 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: