Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Financial Economics - Bank]

- Czek jest papierem wartościowym pełniącym rolę instrumentu płatniczego. Jest pisemnym poleceniem bezwarunkowej zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wskazanej osoby lub na rzecz okaziciela, w ciężar rachunku wystawcy

Translated in 26 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: