Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Astronomy & Allied Sciences]

- Den växlande figur som den solbelysta delen av en i sig själv mörk himlakropp bildar, då den betraktas från jorden.

Translated by: BERNT JOHANSSON

Translated in 14 languages

[Subject: Detail Finishing]

- Avfasning, sned yta, kanal med avfasade kanter.

Translated by: BERNT JOHANSSON

Translated in 13 languages

[Subject: Physical & Theoretical Chemistry]

- En vågrörelses fas är ett visst godtyckligt tidsläge inom en period. Om t.ex. två ljusvågors svängningsmaxima och -minima inträffar samtidigt är de i fas, annars är de ur fas.

Translated by: BERNT JOHANSSON

Translated in 4 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: