Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

- Proces nëpërmjet të cilit hiqet turbullira e verës.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 10 languages

[Subject: Generalities]

- Veprimi që konsiston në kalimin e një lëngu ose substance të lëngshme nëpërmjet një kullese ose mjeti tjetër për të kulluar.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 10 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: