Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Mënyrë të foluri ose të vepruari që dallohet nga vënia e dukshme në skenë për të çuditur ose vënë në lojë dikë.

Translated by: RANDO DEVOLE

  • Error: sharlatanizem

Translated in 9 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: