Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

- Deklaroj të lirë ose jo subjekt të një detyrimi ose detyre.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 9 languages

[Subject: Generalities]

- Liroj një njeri nga një detyrim, nga një premtim e të ngjashme me to.

Translated by: RANDO DEVOLE

  • Error: cliroj

Translated in 8 languages

- Heq frenimet, komlekset e të tjera si këto.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 6 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: