Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

- Deixar a casa momentaneamente para se distraer.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

  • Etymology: lat. salīre=brincar, brotar
  • Error: sair

Translated in 1 languages


Translations0

- Deixar un estado ou facer cesar unha situación.
Exem: Temos que atopar o xeito de saír deste apuro. Saír de dúbidas.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

  • Error: sair

Translated in 1 languages


Translations0

- Desaparecer [unha mancha] ó lavala.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

  • Synonym: dar
  • Synonym: irse
  • Synonym: sacarse
  • Synonym: quitarse
  • Error: sair

Translated in 1 languages


Translations0

- Na comarca de Maceda (Ourense) aínda se emprega esta forma verbal xunto con saír.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

Translated in 1 languages


Translations0

- Quitar unha mancha, un lixo. Exem. Aínda non me marchou a mancha da camisa despois de tanto fregala.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

Translated in 1 languages


Translations0

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: