Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Military Art & Science]

- Povel u vojakov alebo v �porte, kedy je potrebné zauja� pozíciu, prípadne zdravi� nadriadených a èaka� na ïal�í povel.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 19 languages

[Subject: Generalities]

- Povel na upútanie pozornosti, aj v boji dvoch protivníkov alebo pri �erme.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 15 languages

[Subject: Generalities]

- V spojení "dáva� pozor na niekoho", strá�i� niekoho.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 12 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: