Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

- Dritë që rrethon trupin e të Shenjtëve ose kurorë ndriçuese e vënë në kokën e të Shenjtëve, të Shën Mërisë e të Krishtit në ikonografi e në skulpturën katolike.

Translated by: RANDO DEVOLE

  • Error: aureole

Translated in 27 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: