Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Linguistics]

- Figurë retorike që konsiston në përsëritjen e të njëjtës fjalë ose grup fjalësh, në fillim të dy ose më shumë fjalive ose vargjeve pasuese.

Translated by: RANDO DEVOLE

  • Error: anafore

Translated in 19 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: