Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Mathematics]

- Numëroj një varg elementësh, në mënyrë progresive, ose duke ndjekur lloje të tjera numërimi.

Translated by: RANDO DEVOLE

  • Error: numeroj

Translated in 59 languages

[Subject: Generalities]

- Paraqes, ekspozoj një nga një elementet e një serie.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 9 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: