Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Philosophy & Theory]

- Rryme kulturore e zhvilluar ne Francë në shekullin e XVIII që vinte arësyen mbi çdo aftësi tjetër njerëzore; kishte për qëllim çlirimin e njeriut dhe të shoqërisë nga errësira e injorancës; sipas kësaj filozofie të gjithë njerëzit kane të njëjtat aftësi, pra këtu e ka burimin koncepti i barazisë dhe i vllazërisë

Translated by: IRIDA CAMI

  • Error: iluminizem

Translated in 17 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: