Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Pozicioni i një personi në një shkallë hierarkike. Përdoret edhe në fjalorin ushtarak për të specifikuar kategorinë e dikujt

Translated by: IRIDA CAMI

  • Synonym: rang
  • Synonym: kategori
  • Error: grade

Translated in 27 languages

[Subject: Music]

- Seicili tingull i shkallës muzikore që shënohet nga nota më e ulët tek ajo më e lartë

Translated by: IRIDA CAMI

Translated in 7 languages

[Subject: Medical Sciences, Medicine]

- Njësi e matjes së temperaturës

Translated by: IRIDA CAMI

Translated in 4 languages


Translations3
it Italian grado   View Word  - 373671
cs Czech stupeò   View Word  - 373666
fu Furlan grât   View Word  - 5254220

[Subject: Food & Drink]

- Përqindja e vëllimit të alkoolit të përmbajtur në pijet alkoolike

Translated by: IRIDA CAMI

Translated in 3 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: