Logos Multilingual Translation

Query the dictionary

  • Exact Match
  • All Matches
  • Beginning With
  • Ending With

Go to Homepage

- Cysylltair a arfrerir yn dilyn y radd gymharol: 'Mae Dolgellau'n harddach na'r Rhyl.'

Translated by: RHISIART HINCKS

  • Synonym: nag

Translated in 9 languages

- Geiryn a ddefnyddir ar ddechrau cymal enwol negyddol, e.e. Gwn na all ddod. Mae'n dweud nad ydynt yn hwyr.

Translated by: RHISIART HINCKS

Translated in 2 languages


Translations1
br Breton ne; ned; n'; ne'z   View Word  - 6066547

- Geiryn i negyddu gorchymyn: Na ladd, Nac ysmyger

Translated by: RHISIART HINCKS

Translated in 2 languages


Translations1
br Breton na   View Word  - 6066375

- Geiryn i negyddu ateb : nac oes, na fydd etc.

Translated by: RHISIART HINCKS

Translated in 2 languages


Translations1
br Breton ne; n'   View Word  - 6066374

- Geiryn perthynol yn dilyn y gwrthrych uniongyrchol neu'r goddrych: Dyna'r bachgen a aeth. Dyna'r cig a fwytaodd.

Translated by: RHISIART HINCKS

Translated in 2 languages


Translations1
br Breton na; n'   View Word  - 6066387

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: