Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

A    B    C    D    E    F    G    I    Ì    L    M    N    P    S    T    U   


a


A' SNÀMH   ABHAINN   ACAIR   AD   ADHAR   AFRACA   AGHAIDH   AIBIDIL   AILBHEAN   AILEAG   AILTEIR   AINGEAL   AIR   AIRGEAD   ALMON   AMAIREAGA   AMAR-SNÀMH   AMBULANS   AN CÈITEAN   AN DUBHLACHD   AN DÀMHAIR   AN T-IUCHAR   AN T-SAMHAIN   AN T-SULTAIN   AN T-ÒG-MHÌOS   ANANN   ANART-BÙIRD   AON DEUG   APARAN   APRACOT   ARAN   ARM   ASAL   ATHAIR  


Back to Home