Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Veci alebo súbor vecí, ktoré slú�ia na vybavenie a doplnenie obývacích miestností, pracovných miest a pod.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 17 languages

[Subject: Generalities]

- Zariadenie, mechanizmus v technológii, ktoré je zostavené z rlznych prvkov; zostava.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Plural: zariadenia

Translated in 10 languages

[Subject: Chemistry]

- Obsahujúci dusík po chemickej reakcii azotovania.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 13 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: