Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Grumbulloj, për më tepër detyra ose të ardhura në fushën administrative.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 9 languages

[Subject: Generalities]

- Mbledh, vë së bashku pak nga pak.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 46 languages

[Subject: Law]

- Testament i shkruar për të shtuar ose ndryshuar një akt udhëzues të mëparshëm më të përgjithshëm.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 17 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: