Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

- Bëhem akull.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 60 languages

[Subject: Generalities]

- Forma vetvetore e foljes ngre lart

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 8 languages

[Subject: Generalities]

- Cohem lart, drejtohem: mali ngrihet i vetmuar.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 6 languages

[Subject: Generalities]

- Cohem, edhe kot ose pa vend, në një post ose detyrë: ngrihem si gjyqtar, si censor.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 5 languages

[Subject: Generalities]

- Bëj të përshtatshëm për një qëllim të caktuar.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 45 languages

[Subject: Generalities]

- Veprimi ose pasoja e të bashkuarit.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 7 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: