Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Medical Sciences, Medicine]

- Në motorët me djegie të brendvshme, faza në të cilën gazi i prodhuar nga djegia e përzierjes së ajrit dhe karburantit zgjerohet duke shtyrë pistonin drejt pikës së poshtme të vdekur e duke prodhuar një punë.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 13 languages

[Subject: Generalities]

- Rritje e përmasave.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 10 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: