Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Enë metalike apo plastike, me formë të rrumbullakët që shërben për të larë

Translated by: IRIDA CAMI

  • Plural: legenë

Translated in 17 languages

[Subject: Generalities]

- Enë e gjerë në formë rrethore, me një lugim qëndror shumë të thellë, që përdoret për të larë.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 15 languages

[Subject: Biology]

- Nyjëzim i kockës së kofshës me kockën çapokore.

Translated in 62 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: