Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Proces a výsledok podrobenia, porobenia, ujarmenia.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Plural: podriadenia

Translated in 15 languages

[Subject: Mechanics]

- Spojenie dvoch prvkov, z ktorých jeden sleduje èinnos� danú druhým prvkom; vzájomný vz�ah, vzájomné podriadenie èinnosti.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Feminine Sing.: zvieracia
  • Plural: podriadenia
  • Synonym: �ivoèí�ny

Translated in 15 languages

[Subject: Technology (Applied Sciences)]

- Spoji� dva prvky spôsobom tak, �e jeden je podriadený v èinnosti druhému; vzájomne prepoji� s nadradením.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

Translated in 15 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: