Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Pru�ný pás, bez koncov, ktorý slú�i na prenos otáèavého pohybu medzi dvoma prevodovými kolesami; pás; popruh.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Plural: remene
  • Synonym: remenica
  • Error: remeo

Translated in 18 languages

[Subject: Generalities]

- Druh remeòa, ktorý rímski vojaci nosili na pravom pleci a ktorý siahal k ¾avému boku, na ktorý sa pripevòoval meè a pod.

Translated by: JANKA LOPATNIKOVA

  • Plural: remene
  • Error: remeo

Translated in 12 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: