Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: General World History]

- Coj një shtet në gjëndje rrëmuje e copëzimi në të cilën ndodheshin Shtetet ballkanike në dhjetëvjeçarët e parë të Nëntëqindës.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 12 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: