Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

- Shpenzoj për një qëllim të caktuar: shpërndaj një shumë për një bamirësi; dhuroj fonde për një autostradë.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 11 languages

[Subject: Generalities]

- Fal, jap bujarisht.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 8 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: