Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Literature (Belle-Lettres)]

- Opowieść z elementami fantastycznymi dotycząca życia świętych, apostołów, bohaterów, postaci historycznych i wymyślonych dla objaśnienia historii danego miejsca, rozwinięta szczególnie w średniowieczu

  • Etymology: fr. légende ze ś.łc. legenda ‘rzeczy zalecane do czytania’ od łc. legere ‘czytać’

Translated in 28 languages

- Tekst stanowiący objaśnienie, informacje o treści, skali, znakach, użytych barwach

Translated in 10 languages

[Subject: Religion]

- Opowieść ludowa, często w większości wymyślona związana z danym miejscem lub postacią

  • Synonym: baśń

Translated in 9 languages

[Subject: Written Communications Processes]

- Tekst stanowiący objaśnienie mapy, informacje o treści, skali, znakach, użytych barwach, wydawcy itp.

Translated in 4 languages

- Osoba, która w danym czasie stała się bardzo sławna i przetrwała we wspomnieniach jako symbol danej epoki lub wydarzenia

Translated in 4 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: