Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

- Encontrar a solución de algo, lograr saber algo dubidoso, ignorado ou oculto.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

  • Alternative Spell: certar
  • Antonym: equivocarse en

Translated in 6 languages

- Actuar dunha maneira tal que logo se confirma que foi boa.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

  • Synonym: atinar

Translated in 6 languages

- Chegar a saber con certeza qué, cál é, ou ónde está algo ou alguén que se busca.
Exemplo. Acertaron coa casa sen ter que preguntar. Os médicos acertaron coa súa enfermidade.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

  • Synonym: atopar

Translated in 1 languages


Translations0

[Subject: Idiomatic Expressions]

- ACERTAR+A+INFINITIVO: Acontecer ou suceder a circunstancia expresada polo infinitivo.
Acertou a coller a liña a tempo.

Translated by: ANTÓN MÉNDEZ GÁNDARA

Translated in 1 languages


Translations0

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: