Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

Translated by: DONG MAN JANG

Translated in 42 languages


Translations41
en English humanity doesn't go along with the idea that the world came into being by chance, by mistake, only because four imprudent atoms collided on the wet motorway. So a cosmic plot, God, the angels or devils has to be found   View Word - 6739001
it Italian l'umanità non sopporta il pensiero che il mondo sia nato per caso, per sbaglio, solo perché quattro atomi scriteriati si sono tamponati sull'autostrada bagnata. E allora occorre trovare un complotto cosmico, Dio, gli angeli o i diavoli - Umberto Eco   View Word - 6738998
es Spanish la humanidad no soporta la idea de que el mundo haya nacido por accidente, por error, solo porque cuatro átomos insensatos hayan chocado en una autopista mojada. Por lo tanto, hay que hallar una conspiración cósmica, Dios, los ángeles o los demonios   View Word - 6738999
fr French l'humanité ne supporte pas l'idée que le monde soit né par hasard, par erreur, seulement parce que quatre atomes imbéciles se sont tamponnés sur une autoroute mouillée. Alors il est nécessaire de trouver un complot cosmique Dieu, les anges ou les démons   View Word - 6739814
de German die Menschheit steht nicht hinter der Idee, dass die Welt zufällig oder irrtümlicherweise entstanden ist, nur weil vier unvernünftige Atome auf der nassen Autobahn kollidiert sind. Also müssen ein kosmisches Komplott, Gott, Engel oder Teufel gefunden werden   View Word - 6978651
ru Russian гуманизм не может согласиться с идеей, что мир возник случайно, по ошибке, только потому, что четыре неосторожных атома столкнулись на мокрой автостраде. Поэтому потребовалось изобретение космических теорий, господа бога, ангелов или дьяволов   View Word - 6739052
ar Arabic الإنسانية لا تساير فكرة أن العالم جاء بمحض الصدفة، أو الخطأ، فقط لأن أربع ذرات طائشة تصادمت على طريق مبلل. وهكذا فإن خطة كونية، والله، والملائكة والشياطين لابد أن يكون لهم وجود   View Word - 6769741
zh Chinese 仁慈不是因为机遇、错误或是因为四个鲁莽的原子在潮湿的高速公路上碰撞而产生的。因此,必须找出宇宙图、神灵、天使或魔鬼   View Word - 6978746
af Afrikaans die mensdom ondersteun nie die gedagte dat die wêreld per toeval, per abuis, ontstaan het, slegs omdat vier onbesonne atome op ’n nat snelweg gebots het nie. Dus is dit nodig dat ’n kosmiese komplot, God, die engele of duiwels gevind word   View Word - 6739130
ao Aragones l'umanidá no soporta ra ideya de que ro mundo bi aiga naxito por aczidén, por error, nomás porque cuatro atomos estalentatos aigan tospato en una autopista mullata. Por ixo bi ha que trobar una cospirazión cosmica, Dios, os anchels y ros diaples   View Word - 6744294
eu Basque gizateriak ezin jasan du pentsatzea mundua halabeharrez, huts baten ondorioz, lau atomo zorok autopista busti batean talka egin zutelako soilik sortu zela; beraz, konspirazio kosmiko bat aurkitu behar da, Jainkoa, aingeruak edo deabruak   View Word - 6739063
bl Bolognese la Zänt i n pôlen cràdder che al månnd al séppa nèd par chèS, par Sbâli, såul parché quâter âtom Sbalinè i s én inciuchè in vatta al’autostrè tótta mójja. E alåura ón al s à da inventèr un cunplòt ed tótt l univêrs, Dío, i ànZel o i dièvel   View Word - 6739317
bp Brazilian Portuguese a humanidade não suporta a ideia de que o mundo nasceu por acaso, por erro, apenas porque quatro átomos imprudentes colidiram numa autoestrada molhada. Por isso, é necessário encontrar uma conspiração cósmica, Deus, os anjos ou os demônios   View Word - 6978624
br Breton an denelezh n'eo ket evit krediñ e oa bet krouet ar bed dre zegouezh, dre fazi, nemet dre ma oa aet pevar atom divergont a-benn an eil en egile war ar gourhent gleb. Ret, neuze, kavout un irienn er c'hosmoz, gant Doue, ha gant an aeled, pe an diaouled   View Word - 6739059
ct Cosentino l'umanità un cumporta u penzeru c'u munnu è natu pi na casualità, pe sbagliu, sulu picchì quattru atomi senza criteriu si su 'mpacchiati supa all'autostrata. E allura occorra ca si trova na 'mbroglia cosmica, Diu, l'angeli, u diavulu   View Word - 6739526
hr Croatian čovječanstvo ne podupire ideju da je Svijet nastao slučajno ili pogreškom, zato što su se četiri nepažljiva atoma sudarili na mokroj autocesti. Tako treba pronaći svemirsku tajnu, Boga, anđele ili vragove   View Word - 6739055
cs Czech lidstvo nepřijímá představu, že svět vznikl náhodou, omylem, jen proto, že se nějaké čtyři nezodpovědné atomy srazily na mokré dálnici. Proto je třeba objevit kosmický plán, Boha, anděly nebo ďábly   View Word - 6739497
da Danish menneskeheden kan ikke acceptere tanken om, at verden blev til ved en tilfældighed, en fejltagelse, kun fordi fire uforsigtige atomer kolliderede på den våde motorvej. Derfor var det nødvendigt at finde på et kosmisk komplot, Gud, englene eller djævlene   View Word - 6739551
nl Dutch de mensheid ondersteunt niet de opvatting, dat de wereld toevallig of per ongeluk is ontstaan, alleen omdat een viertal roekeloze atomen op een natte snelweg in botsing gekomen zouden zijn. Daarom moest er een kosmisch komplot bedacht worden—God, engelen, demonen   View Word - 6739139
dt Dzoratâi Lè dzein supportant pas l'idé que lo mondo l'è arrevâ per hazâ, pè 'na cavîlye, tot simplyameint du que quatro taborniâo d'atome sè sant accrotsî su 'nn' autotserrâire moûva. Adan, faut bin èmaginâ on complliot dein l'univè, Diû, andze, diablyo   View Word - 6979143
eo Esperanto homaro ne toleras la ideon, ke mondo ekestis hazarde, nur ĉar kvar sensencaj atomoj koliziis ĉe malseka aŭtovojo. Do necesas trovi kosman komploton, Dion, anĝelojn aŭ diablojn   View Word - 6739172
et Estonian inimkond ei talu mõtet, et maailm on sündinud juhuslikult, eksimusest, vaid seepärast, et neli arust ära aatomit põrkasid märjal kiirteel kokku. Nii tekibki vajadus avastada kosmiline vandenõu, Jumal, inglid või kuradid   View Word - 6739200
fi Finnish ihmiskunta ei kestä ajatusta että maailma on syntynyt sattumalta, vahingossa, vain koska neljä varomatonta atomia on törmännyt märällä moottoritiellä. Siksi täytyy keksiä kosminen suunnitelma, Jumala, enkelit tai paholaiset   View Word - 6739092
gl Galician a humanidade non dá aturado a idea de que o mundo naceu por casualidade, por erro, só porque catro átomos imprudentes colidiron nunha autoestrada mollada. Por iso, cómpre atopar unha conspiración cósmica, Deus, os anxos ou os demos.   View Word - 6744676
he Hebrew האנושות אינה מוכנה לקבל את הרעיון שהעולם נולד במקרה, בטעות, רק בגלל שארבע אטומים פזיזים התנגשו על כביש רטוב. לכן היו צריכים להמציא קנוניה קוסמית, אלוהים, מלאכים או השדים   View Word - 6739076
hu Hungarian az emberiség nem tudja elfogadni azt, hogy a világ keletkezése a véletlen műve és pusztán annak a következménye, hogy négy oktondi atom összeütközött a nedves autópályán. Ezért van szükség arra, hogy kozmikus tervet, Istent, angyalokat vagy ördögöket találjunk   View Word - 6739197
ld Judeo-spanish la umanidad no somporta la idea ke el mundo nasiera por aksidente, por yerro, solo porke kuatro atomos dezmeoyados se chokaran en una autopista mojada.Alora kale topar una konspirasion kozmika, El Dio, los andjeles o los diavlos   View Word - 6739808
la Latin Quod mundus forte vel errore natus sit genus humanum non fert, tantum quod quattuor stultae atomi collisae sint in lubrico itinere. Tunc opus est mundi coniuratione, Deo, angelis diabolisque   View Word - 6979244
lv Latvian cilvēce nevar piekrist idejai par to, ka pasaule radusies nejauši, kļūdas dēļ, tikai tāpēc, ka četri neuzmanīgi atomi saskrējušies uz slapjas šosejas. Un tāpēc vien vajadzēja izgudrot kosmisku sazvērestību, dievu, enģeļus vai sātanus   View Word - 6739914
le Leonese la humanidá nun soporta la ideya de que'l mundu naciera pur casualidá, pur equivocación, sólu purqu cuatru átomos fatos torgáranse n'una autuestrada moyada. Y entós, hai qu'alcontrar un compló cósmicu: Dious, los ánxeles ou'l diañu   View Word - 6739074
md Mudnés l'umanitê l'àn supòrta mènga al pinsêr che al mànnd al sìa neê per chês, per sbâli, sôl per vìa che quâter àtomi sbalinê i hân fât un ciôc in d'lautostrêda ch'lêra bagnêda. E quìndi ghè bisègn d'inventêr un complôt d'l'univêrs, e pò Dio, e pò i ânzel o i diêvel   View Word - 6739496
pd Paduan l'umanità no soporta che el mondo sia nato par caso, pa sbaglio, soeo parché quatro atomi squinqurnai se gà scontrà su l'autostrada, eora bisognava catare un comploto cosmico, Dio, i angei e el diavoeo   View Word - 6739080
pp Papiamentu humanidat no ta soportá e idea ku mundu a nase pa kasualidat, debí na un eror, solamente pasombra kuater atom imprudente a choka riba un outopista muwá. Pues mester haña un komplòt kósmiko, Dios, angelnan i demoñonan   View Word - 6739128
pt Portuguese a humanidade não suporta a ideia de que o mundo nasceu por acaso, por erro, apenas porque quatro átomos imprudentes colidiram numa autoestrada molhada. Por isso, é necessário encontrar uma conspiração cósmica, Deus, os anjos ou os demónios   View Word - 6740066
pe Praiese l'umanità nun supporta lu pinsieru ca lu munnu sia natu pi casu,pi sbagliu,sulu picchì quattru atomi scriteriati si su tamponati supa l'autostrada.E allura occorri truvà nu complottu cosmicu,Diu,l'angelio lu diavolu   View Word - 6739068
ra Roman l´umanità nun je la fa a sopporta´ l´idea ch´er monno sii nato pe´ caso, pe´ sbajo, solo perchè quattro atomi ´mbecilli se so´ ´ntruppati sull´autostrada bagnata. Allora tocca trova´ ´n complotto cosmico, Dio, l´angeli o li diavoli.   View Word - 6739527
ro Romanian omenirea nu suportă gândul că lumea s-a născut din întâmplare, din greșeală, doar fiindcă patru atomi neghiobi s-au tamponat pe autostrada plouată. Și atunci trebuie găsit un complot cosmic, Dumnezeu, îngerii sau diavolii   View Word - 6739557
sr Serbian човечанство се не саглашава с идејом да је свет настао случајно или грешком зато што су се четири непажљива атома сударила на влажном аутопуту. Стога треба пронаћи космичку заверу, Бога, анђеле и ђаволе   View Word - 6740257
zt Traditional Chinese 仁慈不是因為機會、錯誤,或只是因為四個魯莽的原子在潮濕的汽車高速公路上碰撞而產生的。因此必須找到宇宙圖、神、天使或魔鬼   View Word - 6760993
tr Turkish İnsanlık dünyanın şans eseri, yanlışlık sonucu, yalnızca dört tedbirsiz atomun ıslak bir otoyolda çarpışması sonucu ortaya çıktığı düşüncesine katlanamaz. Bu nedenle kozmik bir komplo, Tanrı, melekler ve şeytanlar ortaya çıkmıştır   View Word - 6742373
cy Welsh nid yw'r ddynoliaeth am gredu bod y byd wedi dod i fodolaeth drwy hap a damwain, drwy gamgymeriad, dim ond am fod pedair atom haerllug wedi gwrthdaro â'i gilydd ar y draffordd wlyb. Rhaid, felly, gael hyd i gynllwyn cosmig, gyda Duw, a chyda'r angylion neu'r cythreuliaid   View Word - 6739049

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: