Logos Multilingual Translation

Logos Dictionary Volunteers

Share your knowledge with the Logos Dictionary Community by adding terms and their definitions. The World Wide Web opens the door to serendipity, so who knows what might happen when you share your knowledge with the world!

A full list of volunteers is given below.

Find out more on how you can contribute
to the Logos DictionarySearch Volunteers Last 24 hours  
 
User: RHISIART HINCKS
Breton an eürusted eo pa vez en unvaniezh ar pezh a soñjit, a lavarit hag rit 2014-10-14 12:23:32
Welsh ceir hapusrwydd pan fo'r hyn a feddyliwch, a ddywedwch ac a wnewch, yn cydgordio 2014-10-14 12:19:05
Welsh nid creadur â choesau neu â breichiau sydd yn ysbrydoli mawl ydyw gwraig hardd, ond rhywun sydd â’i phryd a’i gwedd yn gyfan gwbl mor hardd fel nad oes modd edmygu un rhan yn unig 2014-03-27 13:58:23
Breton ur plac’h kaer n’eo ket unan a vez entanet an den da veuliñ he divrec’h pe he divc’har, met kentoc’h unan a zo ken kaer he doare en holl ma n’eur ket evit bamañ ouzh ul lod hepken 2014-03-27 13:57:44
Breton ur paotr a c’hall gwiskañ ar pezh a gar. Eñ ne vo nemet adreizh ur plac’h, forzh penaos 2014-03-25 14:48:24
Welsh gall dyn wisgo’r hyn a fynno. Dim ond yn ategolyn i fenyw fydd ef, beth bynnag a fo. 2014-03-25 14:43:10
Breton Soñjit, ha pa vefec’h bev e-pad tri mil bloaz, pe e-pad tregont mil bloaz, ne c’hallfec’h koll buhez den ebet nemet ho puhez-deoc’h, hag ivez n’ho po buhez all ebet goude. Dre se, neuze, ez eo heñvel disoc’h an hirañ buhezioù hag ar re verrañ. Ar momedig-mañ a vez rannet gant pep krouadur bev, met an amzer dremenet zo tremenet da viken. Den ne c’hall koll nag an tremened nag an dazont, rak ma n’int ket deoc’h penaos e c’hallont bezañ laeret diganeoc’h? 2014-03-25 11:02:09
Welsh Cofiwch, hyd yn oed petaech chi’n byw am dair mil o flynyddoedd, neu am ddeng mil ar hugain, ni allech golli bywyd neb ond eich bywyd eich hun, a hefyd na fydd gennych yr un bywyd wedyn. Ceir, felly, mai i’r un peth y daw’r bywydau hwyaf a’r rhai byrraf. Rhennir yr eiliad hon gan bob creadur byw, ond mae amser a aeth heibio wedi mynd heibio am byth. Ni all neb golli’r gorffennol na’r dyfodol, oherwydd os nad ydynt yn perthyn ichi, sut y gallant gael eu dwyn oddi arnoch? 2014-03-25 11:01:46
Breton an digenvez ne vez ket kavet, graet e vez 2014-02-10 17:13:05
Welsh ni cheir hyd i unigrwydd, fe'i gwneir 2014-02-10 17:12:35
Breton mar komzit gant un den en ur yezh hag a gompren, ez a se d’e benn. Mar komzit gantañ en e yezh dezhañ ez a se d’e galon 2013-10-18 13:18:35
Welsh os siaradwch â dyn mewn iaith y mae’n ei deall, mae hynny’n mynd i’w ben. Os siaradwch ag ef yn ei iaith ei hun, mae hynny’n mynd i’w galon 2013-10-18 13:18:14
Breton en un doare risklus 2013-09-26 15:51:11
Welsh mewn modd peryglus 2013-09-26 15:50:54
Breton Ret e vefe sellet ouzh Bradley Manning evel un haroz. Emañ oc’h ober ar pezh a rankfe ur c’heodedour onest, reizh, ober: reiñ da c’houzout da dud ar vro petra emañ ar gouarnamant, ar re a zo o ren, oc’h ober. Int, anat deoc’h, a fell dezho mirout se evel un dra guzh 2013-09-19 17:19:01
Welsh Dylid gweld Bradley Manning fel arwr. Mae’n gwneud yr hyn y dylai dinesydd onest, parchus, ei wneud: rhoi gwybod i bobl eich gwlad beth mae’r llywodraeth, y bobl sydd yn eich rheoli, yn ei wneud. Maent hwy, wrth gwrs, am ei gadw’n gyfrinach 2013-09-19 17:13:16
Breton henoniel 2013-09-19 17:08:29
Welsh archaeolegol 2013-09-19 17:08:01
Breton ar plac'h n'he devez ket chañs gant ar baotred ne oar ket pegen chañsus eo 2013-09-19 17:07:27
Welsh ’dyw'r fenyw nad yw hi'n cael lwc gyda dynion ddim yn yn gwybod pa mor lwcus yw hi 2013-09-19 17:06:42