Logos Multilingual Translation

Logos Dictionary Volunteers

Share your knowledge with the Logos Dictionary Community by adding terms and their definitions. The World Wide Web opens the door to serendipity, so who knows what might happen when you share your knowledge with the world!

A full list of volunteers is given below.

Find out more on how you can contribute
to the Logos DictionarySearch Volunteers Last 24 hours  
 
User: ALPHONSE BAYINGANA
Zulu njengothetho 2006-09-05 16:01:24
Xhosa unolwilwilwi 2006-09-05 15:59:47
Setswana kgora 2006-09-05 15:58:58
Xhosa izikhuselo zeembande intsekelezana 2006-09-05 15:58:00
Setswana kgorisa 2006-09-05 15:56:33
Xhosa ngokuzoba 2006-09-05 15:55:49
Xhosa okuzoba 2006-09-05 15:53:02
Xhosa umfaki wamwfutha 2006-09-05 15:53:00
Setswana patana 2006-09-05 15:49:59
Xhosa igrafu 2006-09-05 15:49:48
Xhosa ukuba namafutha 2006-09-05 15:48:53
Xhosa imbambusi 2006-09-05 15:48:37
Setswana bua ka go ngalo 2006-09-05 15:48:13
Zulu umthetho 2006-09-05 15:48:10
Xhosa mpunyumpunyu 2006-09-05 15:48:09
Xhosa idiliya 2006-09-05 15:47:29
Xhosa namafutha 2006-09-05 15:46:40
Setswana ngalo 2006-09-05 15:46:24
Zulu isitsha esikhulu sokugezela 2006-09-05 15:45:49
Xhosa eenkozo 2006-09-05 15:45:21