Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

B    I    L    M    N    O    S    U   


U


UAGASTI   UBABA   UBABAMKHULU   UBHANANA   UBHASIKIDI   UBHEJANE   UBHESENI   UBHIYA   UBHONTSHISI   UBHUTI   UBLANKETHE   UBUSIKA   UBUTHI   UDADE   UDISEMBA   UDOLI   UEPRELI   UFERILA   UHLAMVU LWEMALI   UHLOBO LOMBHEDE WOKUPHUMULA EMINI   UHLOBO LOMUTHI   UHLOBO LWEHLENGETHWA   UHLOBO LWENYONI ENKULU   UHLOBO LWESHAKI   UHLUBO LOMKHOVU   UJEKAMANZI   UKHOZI   UKHOZI   UKOLWENI   UKUBIYA   UKUCASHELANA   UKUCWATHA   UKUDWEBA   UKUHLWA   UKUJIYA   UKUTHULA   UKUVALELA   UKUYODOBA   UKWINDLA   ULWEMBU   UMAKHOLWASELA   UMAMA   UMBAKI   UMBASELI   UMBHEDE   UMCANGCATHO   UMCIBISHOLO   UMCWALI   UMCWILI   UMDLALO   UMDOBI WEZINHLANZI   UMDONDOSHIYA   UMENO   UMESKIMO   UMFO   UMHLASELI   UMKHABA   UMKHAMBA   UMKHOTHI   UMLILO   UMLIMI   UMLINDI WOMNYANGO   UMNGANE   UMNTWANA   UMOYA   UMPHANDU   UMPHEKI   UMQUTHO   UMSHANELO   UMSUNDU   UMTHALA   UMTHOMBO   UMUNTU   UMUNWE   UMUTHI ONEZITHELO EZITHI AZIFANE NEQANDA   UMZIMBA   UNODLADLA   UNONGQANGA   UNOTHI   UNYAWO   UPHAYINAPHU   UQALO   USELERI   USHISI   UTHI LOKUSHAYA   UTSHANE OBOMILE SEBUSIKIWE   UTSHANI   UYINKI  


Back to Home