Logos Multilingual Translation
Query the dictionary

Go to Homepage

[Subject: Generalities]

- Flas në mënyrë të thjeshtë mbi argumenta që trajtoj pa thellim.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 44 languages

[Subject: Generalities]

- Flas, arsyetoj me një gjerësi të caktuar për diçka.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 13 languages

[Subject: Generalities]

- Flas me dikë në mënyrë familjare e në mënyrë sekrete.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 9 languages

[Subject: Generalities]

- Kuvendoj, bisedoj në formë dialogu.

Translated by: RANDO DEVOLE

Translated in 9 languages

Go to Homepage

Legend


View word from selected language
Search all matches in the dictionary for the word
Play the sound for the word
Show word's picuture
The word is in children dictionary

Logos Bilingual Dictionaries

You can also access the bilingual dictionaries on your smartphone and mobile.
Select other language combinations from the complete list: