Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

A    B    C    D    F    H    I    J    K    M    N    P    R    S    T    W    Z   


B


BAART   BAD   BADMINTON   BAK   BALKON   BALL   BAM   BANANN   BANK   BEI   BETT   BICHERREGAL   BIER   BIERG   BIESEM   BIR   BLAT   BLO   BLUMM   BLÄISTËFT   BLËTZ   BOTTER   BOTZMËTTEL   BRONG   BROT   BROUT   BRUDDER   BRÉCK   BRÉIF   BRËLL   BUCH   BUEDEM   BÉIER   BËSCH  


Back to Home